“ONE NIGHT IN SOHO” ELEGANT magazine 46 Fashion12 March 2018